Kilim SULTANHANI - AT2008111

AT2008111  Kilim SULTANHANI  176 cm x 144 cm
Kilim SULTANHANI - AT2008111
Réf : AT2008111

Disponibilité: épuisé

Kilim ancien

Largeur : 144 cm
Longueur : 176 cm