Kilim Sultanhani - AT1412131

AT1412131  Kilim Sultanhani  202 cm x 160 cm
Kilim Sultanhani - AT1412131
Réf : AT1412131

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 160 cm
Longueur : 202 cm