Kilim SIVRIHISAR - AT18069

AT18069  Kilim SIVRIHISAR  247 cm x 164 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT18069
Réf : AT18069

Disponibilité: épuisé

Kilim ancien d'Anatolie. Fait main.

Largeur : 164 cm
Longueur : 247 cm