Kilim SIVRIHISAR - AT180635

AT180635  Kilim SIVRIHISAR  321 cm x 156 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180635
Réf : AT180635

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 156 cm
Longueur : 321 cm