Kilim SIVRIHISAR - AT180628

AT180628  Kilim SIVRIHISAR  322 cm x 151 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180628
Réf : AT180628

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 151 cm
Longueur : 322 cm