Kilim SIVRIHISAR - AT180617

AT180617  Kilim SIVRIHISAR  231 cm x 148 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180617
Réf : AT180617

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 148 cm
Longueur : 231 cm