Kilim SIVRIHISAR - AT180613

AT180613  Kilim SIVRIHISAR  244 cm x 164 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180613
Réf : AT180613

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 164 cm
Longueur : 244 cm