Kilim SIVRIHISAR - AT180612

AT180612  Kilim SIVRIHISAR  277 cm x 172 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180612
Réf : AT180612

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 172 cm
Longueur : 277 cm