Kilim SIVRIHISAR - AT180414

AT180414  Kilim SIVRIHISAR  250 cm x 165 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180414
Réf : AT180414

Disponibilité : épuisé

Kilim ancien

Largeur : 165 cm
Longueur : 250 cm