KILIM Sivrihisar - AT1611206

AT1611206  KILIM Sivrihisar  362 cm x 150 cm
KILIM Sivrihisar - AT1611206
Réf : AT1611206

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 150 cm
Longueur : 362 cm