Kilim CUKURKUYU - AT150533

AT150533  Kilim CUKURKUYU  242 cm x 157 cm
Kilim CUKURKUYU - AT150533
Réf : AT150533

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 157 cm
Longueur : 242 cm