Kilim ANTALYA - AT200817

AT200817  Kilim ANTALYA  254 cm x 165 cm
Kilim ANTALYA - AT200817
Réf : AT200817

Disponibilité: épuisé

Kilim ancien

Largeur : 165 cm
Longueur : 254 cm