KILIM ANTALYA - AT180967

AT180967  KILIM ANTALYA - AT180967  280 cm x 159 cm
KILIM ANTALYA - AT180967
Réf : AT180967

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 159 cm
Longueur : 280 cm