Kilim ANTALYA - AT180966

AT180966  Kilim ANTALYA  245 cm x 176 cm
Kilim ANTALYA - AT180966
Réf : AT180966

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 176 cm
Longueur : 245 cm