KILIM ANTALYA - AT180918

AT180918  KILIM ANTALYA - AT180918  258 cm x 160 cm
KILIM ANTALYA - AT180918
Réf : AT180918

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 160 cm
Longueur : 258 cm