Kilim ACIPAYAM - AT181111

AT181111  Kilim ACIPAYAM  161 cm x 111 cm
Kilim ACIPAYAM - AT181111
Réf : AT181111

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 111 cm
Longueur : 161 cm