KILIM ACIPAYAM - AT180342

AT180342  KILIM ACIPAYAM - AT180342  186 cm x 140 cm
KILIM ACIPAYAM - AT180342
Réf : AT180342

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 140 cm
Longueur : 186 cm