KILIM ACIPAYAM - AT180340

AT180340  KILIM ACIPAYAM - AT180340  215 cm x 175 cm
KILIM ACIPAYAM - AT180340
Réf : AT180340

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 175 cm
Longueur : 215 cm