KILIM KARADAG-APP100967

APP100967  KILIM KARADAG  250 cm x 150 cm
KILIM KARADAG-APP100967
Réf : APP100967

Disponibilité : En stock

Kilim karadag

Largeur : 150 cm
Longueur : 250 cm