KILIM ANTALYA - AT180941

AT180941  KILIM ANTALYA - AT180941  266 cm x 148 cm
KILIM ANTALYA - AT180941
Réf : AT180941

Disponibilité: épuisé

Kilim ancien d'Anatolie. Fait main.

Largeur : 148 cm
Longueur : 266 cm