Kilim ACIPAYAM - AT171167

AT171167  Kilim ACIPAYAM  223 cm x 152 cm
Kilim ACIPAYAM - AT171167
Réf : AT171167

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 152 cm
Longueur : 223 cm