KILIM SIVRIHISAR - AT1911202

AT1911202  KILIM SIVRIHISAR  127 cm x 84 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT1911202
Réf : AT1911202

Disponibilité: épuisé

Kilim ancien d'Anatolie. Fait main.

Largeur : 84 cm
Longueur : 127 cm