KILIM SIVRIHISAR - AT180636

AT180636  KILIM SIVRIHISAR  248 cm x 172 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180636
Réf : AT180636

Disponibilité: épuisé

Kilim ancien d'Anatolie. Fait main.

Largeur : 172 cm
Longueur : 248 cm