Kilim SIVRIHISAR - AT180630

AT180630  Kilim SIVRIHISAR  238 cm x 160 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180630
Réf : AT180630

Disponibilité : épuisé

Kilim ancien

Largeur : 160 cm
Longueur : 238 cm