KILIM Sivrihisar - AT18062

KILIM Sivrihisar - AT18062  343 cm x 153 cm
KILIM Sivrihisar - AT18062
Réf : AT18062

Disponibilité : épuisé

Kilim ancien

Largeur : 153 cm
Longueur : 343 cm