KILIM SIVRIHISAR - AT180614

AT180614  KILIM SIVRIHISAR  214 cm x 159 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180614
Réf : AT180614

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 159 cm
Longueur : 214 cm