Kilim Sivrihisar - AT18034

AT18034  Kilim Sivrihisar  275 cm x 160 cm
Kilim Sivrihisar - AT18034
Réf : AT18034

Disponibilité: épuisé

Kilim ancien d'Anatolie. Fait main.

Largeur : 160 cm
Longueur : 275 cm