Kilim SALIHLI - AT171187

AT171187  Kilim SALIHLI  255 cm x 157 cm
Kilim SALIHLI - AT171187
Réf : AT171187

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 157 cm
Longueur : 255 cm