Kilim SALIHLI - AT171126

AT171126  Kilim SALIHLI  250 cm x 160 cm
Kilim SALIHLI - AT171126
Réf : AT171126

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 160 cm
Longueur : 250 cm