Kilim MIHALICCIK - AT180345

AT180345  Kilim MIHALICCIK  212 cm x 135 cm
Kilim MIHALICCIK - AT180345
Réf : AT180345

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 135 cm
Longueur : 212 cm