Kilim GUMUSHANE - AT1809103

AT1809103  Kilim GUMUSHANE  200 cm x 158 cm
Kilim GUMUSHANE - AT1809103
Réf : AT1809103

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 158 cm
Longueur : 200 cm