Kilim CUKURKUYU - AT1712280

AT1712280  Kilim CUKURKUYU  245 cm x 175 cm
Kilim CUKURKUYU - AT1712280
Réf : AT1712280

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 175 cm
Longueur : 245 cm