Kilim CUKURKUYU-AT151060

AT151060  Kilim CUKURKUYU  275 cm x 160 cm
Kilim CUKURKUYU-AT151060
Réf : AT151060

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 160 cm
Longueur : 275 cm