Kilim Çukurkuyu-AT0910311

AT0910311 Kilim Çukurkuyu 275 cm x 175 cm
Kilim Çukurkuyu-AT0910311
Réf : AT0910311

Disponibilité : En stock

Kilim ancien d'Anatolie

Largeur : 175 cm
Longueur : 275 cm