KILIM BALIKESIR - AT1803101

AT1803101  KILIM BALIKESIR - AT1803101  230 cm x 167 cm
KILIM BALIKESIR - AT1803101
Réf : AT1803101

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 167 cm
Longueur : 230 cm