KILIM ARIKLAR - AT0902117

AT0902117  ARIKLAR  295 cm x 170 cm
KILIM ARIKLAR - AT0902117
Réf : AT0902117

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 170 cm
Longueur : 295 cm