Kilim ANTALYA - AT180963

AT180963  Kilim ANTALYA  271 cm x 174 cm
Kilim ANTALYA - AT180963
Réf : AT180963

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 174 cm
Longueur : 271 cm