Kilim ANTALYA - AT180951

AT180951  Kilim ANTALYA  253 cm x 154 cm
Kilim ANTALYA - AT180951
Réf : AT180951

Disponibilité : épuisé

Kilim ancien

Largeur : 154 cm
Longueur : 253 cm