KILIM ANTALYA - AT180945

AT180945  KILIM ANTALYA  250 cm x 144 cm
KILIM ANTALYA - AT180945
Réf : AT180945

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 144 cm
Longueur : 250 cm