Kilim ANTALYA - AT180943

AT180943  Kilim ANTALYA  213 cm x 172 cm
Kilim ANTALYA - AT180943
Réf : AT180943

Disponibilité : épuisé

Kilim ancien

Largeur : 172 cm
Longueur : 213 cm