KILIM ANTALYA - AT18045

AT18045  KILIM ANTALYA - AT18045  215 cm x 145 cm
KILIM ANTALYA - AT18045
Réf : AT18045

Disponibilité : épuisé

Kilim ancien

Largeur : 145 cm
Longueur : 215 cm