KILIM AKVIRAN-AT06101101A

AT06101101A KILIM AKVIRAN 306 cm x 145 cm
KILIM AKVIRAN-AT06101101A
Réf : AT06101101A

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 145 cm
Longueur : 306 cm