Tapis Oxalis overdyed - KMT995G 2.90

KMT995G 2.90  Tapis Oxalis overdyed  290 cm x 200 cm
KMT995G 2.90  Tapis Oxalis overdyed  290 cm x 200 cm KMT995G 2.90  Tapis Oxalis overdyed  290 cm x 200 cm
Tapis Oxalis overdyed - KMT995G 2.90
Ref : KMT995G 2.90

Availability: In stock

Tapis Oxalis overdyed

Width : 200 cm
Lenght : 290 cm