Modern kilim-ANSR15035

ANSR15035  Modern kilim  240 cm x 170 cm
Modern kilim-ANSR15035
Ref : ANSR15035

Availability: Out of stock

Kilim karadag

Width : 170 cm
Lenght : 240 cm