Kilim Yastik - AT1611433

AT1611433  Kilim Yastik   100 cm x 47 cm
Kilim Yastik - AT1611433
Ref : AT1611433

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 47 cm
Lenght : 100 cm