Kilim Yastik - AT1510189

AT1510189  Kilim Yastik   96 cm x 49 cm
Kilim Yastik - AT1510189
Ref : AT1510189

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 49 cm
Lenght : 96 cm