Kilim Yastik - AT150559

AT150559  Kilim Yastik   81 cm x 49 cm
Kilim Yastik - AT150559
Ref : AT150559

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 49 cm
Lenght : 81 cm