Kilim Yastik - AT140447

AT140447  Kilim Yastik   106 cm x 58 cm
Kilim Yastik - AT140447
Ref : AT140447

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 58 cm
Lenght : 106 cm