Kilim Yastik - AT1109562

AT1109562  Kilim Yastik   110 cm x 48 cm
Kilim Yastik - AT1109562
Ref : AT1109562

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 48 cm
Lenght : 110 cm