Kilim SIVRIHISAR - AT2008153

AT2008153  Kilim SIVRIHISAR  182 cm x 109 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT2008153
Ref : AT2008153

Availability: Out of stock

Kilim ancien

Width : 109 cm
Lenght : 182 cm